Pro období vládou vyhlášeného nouzového stavu zákon č. 191/2020 Sb., umožnil každému orgánu právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

Z výše uvedeného vyplývá a Závodní výbor (dále jen ZV) na svém jednání dne 23.1.2021 rozhodl, že veškeré úkony, tj. členská schůze, včetně volby do ZV, Volební komise(dále jen VK a Revizní komise (dále jen RK) na funkčí období 2021-2024 proběhnou v rámci per rollam – neosobní, s využitím elektronické komunikace: e-mail, SMS, MMS, WhatsApp apod.

Členská schůze proběhne ve dnech 5.02.-15.02.2021.Žádáme členy ZO OSŽ K.Vary, aby věnovali zvýšenou pozornost ohledně elektronické komunikace.

V současných dnech budeme rozesílat potřebné materiály, návrhy atd.

Informace poskytne:  alex-pr@volny.cz     renatamickova2012@volny.cz    mikes2005@seznam.cz