Složení ZV a kontakty

Předseda ZO OSŽ K.Vary

 PROCHÁZKA Alexandr – Vedoucí posunu ČDCargo

 Kontakt : mobil:721 648 666 email: alex-pr@volny.cz

(zástupce za členy a zastupované a člen Výboru ČDC,DKV, pojištění )

 

Hospodářka ZO OSŽ Karlovy Vary

 MÍČKOVÁ Renata – Výpravčí SŽ

 Kontakt: mobil: 724 816 443 email: renatamickova2012@volny.cz

(zástupce za členy a zastupované a členka Výboru SŽ a DP)

Místopředseda ZO OSŽ Karlovy Vary

 MIKEŠOVÁ Jaroslava – Vlakvedoucí os. vlaků ČD (ZAP)

 Kontakt: mobil: 724 342 145 email: mikes2005@seznam.cz

(kultura a sport a zástupce za členy a zastupované a členka Výboru ČD) 

 

Inspektor BOZP ZO OSŽ Karlovy Vary 

 HARMAN Luboš – Vozmistr ČDCargo

 Kontakt: mobil: 604 159 938 email: lubhar@volny.cz

 

Jednatel ZV ZO OSŽ Karlovy Vary

 Mikeš Pavel – Staniční dozorce SŽDC

 Kontakt: mobil: 724 979 595 email: mikes2005@seznam.cz

 

 

 

 

 

Karlovy Vary dolní nádraží  - vlakové nádraží

Západní 2080/2A

36001 Karlovy Vary

( adresa pro doručení korespondence )

Kontaktujte nás